Het verband tussen sportveld en stembus

Met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur, beheersen de politici het nieuws. Hun partijprogramma’s worden in diverse media toegelicht, maar sport komt amper voor in de plannen. Hoe geïnteresseerd zijn (niet-)sporters eigenlijk in politiek?

Marktonderzoeksbureau Markteffect en Triple Double sloegen de handen ineen voor een onderzoek naar de impact van sport in het sociaal domein. En wat blijkt: voor gesprekken over politiek kun je het beste aankloppen bij de intensieve sporter.

Sporters vs niet-sporters
Het onderzoek heeft in augustus 2023 plaatsgevonden, onder 1.025 respondenten. Zij zijn opgedeeld in drie categorieën: niet-sporters, reguliere sporters (max. 2,5 uur per week) en intensieve sporters (2,5 tot 5 uur in de week). 30% van de groep gaf aan niet te sporten, de groep ‘reguliere sporters’ is met 49% het beste vertegenwoordigd.

Naar de stembus
Maar liefst 70% van de intensieve sporters geeft aan dat zij redelijk tot zeer geïnteresseerd zijn in politiek, en daarmee scoren zij veel hoger dan de reguliere (58%) en niet-sporters (49%). Dit is ook meteen te herleiden in het stemgedrag, waarbij slechts 7% van de intensieve sporters aangeeft (zeker) niet naar de stembus te gaan, tegenover 19% bij de niet-sporters.

Sociaal betrokken
Het sociale effect van sport, toont zich ook in de resultaten rondom een actieve(re) bijdragen aan de wereld. Maar liefst 71% van de intensieve sporters zet zich actief in voor de maatschappij, terwijl dat onder de niet-sporters minder dan de helft is. Daarnaast is aangetoond dat sporters bijvoorbeeld minder vlees eten ten behoeve van het milieu, beter contact hebben met hun buren en zich meer bekommeren om de vluchtelingendiscussie dan niet-sporters.

Onderzoek
Het onderzoek ‘De waarde van sport in het sociaal domein’ toont nog veel meer inzichten in de rol van (niet-)sporters in het sociaal domein. Benieuwd naar alle uitkomsten? Het onderzoek van Markteffect en Triple Double is op te vragen bij Guido Klomp via guido@tripledouble.nl.

Continue reading

Check out these related updates